• Home
  • Biorezonanță

Despre Biorezonanță

   Biorezonanța este o tehnică de evaluare şi tratament a ființei umane, bazată pe o tehnologie care detectează și citește oscilațiile electromagnetice ultrafine, produse de fiecare moleculă, celulă, organ, glandă sau sistem al organismului.

 aaaSistemele de biorezonanță de ultimă generaţie, concepute în urma a nenumărate studii ştiinţifice, dar şi pe baza unor informări primite prin revelaţie din câmpul cauzal universal, analizează fiinţa umană ca un TOT, găsesc cauzele profunde ale dezechilibrelor, inclusiv ale bolilor în stare potențială, şi recomandă remediile şi tehnicile potrivite pentru revenirea la starea de armonie, adică la SĂNĂTATE.

În prezent pe plan mondial, TERAPIA PRIN BIOREZONANȚĂ este considerată METODA cea mai promițătoare de ÎMBUNĂTĂȚIRE a capacităților de AUTOVINDECARE a organismului (SISTEMUL IMUNITAR, FIZIC ȘI PSIHIC).

Undele radiante se mișcă în spațiu, ducând cu ele un flux uriaș de energie şi informație. Totul în Univers şi pe Pământ există într-un spațiu energo-informațional.

Cercetătorii ruși, germani și americani au demonstrat că organismele vii produc semnale electro-magnetice începând de la nivel celular, cu un spectru foarte larg. Aceste semnale dirijează toate procesele biochimice din organism şi sunt responsabile de generarea vieţii şi de sfârşitul ei.

În 1973, Dr. Fritz - Albert Popp demonstrează emisia de biofotoni de către celulele vii. El a construit un dispozitiv, care măsoară energia electromagnetică radiată de celulele corpului. Astfel a putut să demonstreze că fiecare celulă a corpului procesează frecvențe rezonante, şi reemite unde electromagnetice. Undele traversează spațiul cu viteza luminii, iar comunicarea dintre celule se face pe mai multe frecvențe.

Fizica cuantică a demonstrat că tot ce este materie vibrează cu o frecvenţă unică, rezultată din încărcarea electrică la nivel atomic.

Biologia celulară a demonstrat că orice celulă are două tipuri de receptori la nivelul membranei celulare: un tip care detectează substanțele şi modificările chimice şi alt tip care detectează semnalele electromagnetice. Experimentele au arătat că receptorii electromagnetici au o sensibilitate de sute de ori mai mare faţă de cei chimici.

Doctorul Fritz-Albert Popp a arătat şi faptul că ADN-ul este o mare magazie de biofotoni şi a colaborat cu cercetători români Traian Stănciulescu şi Daniela Manu, aceștia creând fundamentul științific al biofotonicii.

Biochimistul Lehninger susţine că organismul îşi direcţionează reacţiile chimice prin vibraţii electromagnetice (biofotoni), şi că nici o reacție chimică nu poate avea loc, dacă un electron nu este activat de un foton cu o anumită lungime de unde şi o anumită energie.

Medicina bioinformațională sau vibrațională, cum o numește dr. Richard Gerber, poate determina cauza îmbolnăvirilor, surprinzând boala în stadiu nemanifest, şi astfel să încerce o influențare terapeutică prin care să se realizeze armonia, boala neajungând să se manifeste.

Când omul se îmbolnăveşte, sau dacă un organ al său începe să lucreze disproporţionat, atunci apar surse de oscilaţii noi, patologice, care depăşesc frecvenţele aflate în intervalul biologic. Dacă organismul nu se poate reechilibra prin propria sa putere (reducând frecvenţele patologice la un nivel minim), boala va progresa, materializându-se tot mai mult în plan fizic.

APARATELE DE BIOREZONANȚĂ primesc informaţia de la pacient, şi separă semnalele fiziologice normale de cele patologice, prelucrând informaţia energetică, pe care o transmit apoi pacientului, ceea ce CONTRIBUIE LA REGLAREA FUNCȚIEI PERTURBATE.

Primul aparat de biorezonanță a fost creat în 1977, de către dr. Franz Morell și Erich Rasche, și se numea MORA. De atunci și până în prezent au fost create și perfecționate o serie întreagă de aparate și sisteme, cu softurile aferente.

În prezent, CEL MAI MODERN ȘI PERFORMANT aparat de diagnostic și determinare a stării de sănătate este DISPOZITIVUL DE BIOREZONANȚĂ SCIO.

SCIO este aprobat de Ministerul Sănătății și Familiei pentru procedurile practicate cu acesta.

©️ 2020 mirelamunteanu.ro • Reproducerea oricărui material scris sau ilustrativ din acest site este permisă doar cu specificarea sursei.

COPYRIGHT © 2020 WSDESIGN.RO. WEB SITE DESIGN